Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
----

РАЗДЕЛ 1 - КАКВО ПРАВИМ С ВАШИТЕ ДАННИ?

Когато закупите нещо от нашия магазин, като част от процеса на покупко-продажба, ние събираме личната информация, която ни предоставяте, като Вашето име, адрес и имейл адрес.
Когато разглеждате нашия магазин, ние също автоматично получаваме адреса на интернет протокола (IP) на Вашия компютър, за да ни предоставите информация, която ни помага да научим повече за Вашия браузър и операционна система.
Имейл маркетинг (ако е приложимо): С Ваше разрешение можем да Ви изпратим имейли за нашия магазин, нови продукти и други актуализации.

РАЗДЕЛ 2 - СЪГЛАСИЕ

Как получавате моето съгласие?
Когато ни предоставяте лична информация, за да завършите транзакция, потвърдите дебитната/кредитната си карта, направите поръчка, организирате доставката или върнете покупка, ние предполагаме, че Вие ​​се съгласявате да я събираме и използваме само по тази конкретна причина.
Ако поискаме Вашата лична информация по второстепенна причина, като маркетинг, ние ще Ви помолим директно за Вашето изразено съгласие.

Как да оттегля своето съгласие?
Ако след като се съгласите, промените мнението си, можете да оттеглите съгласието си и да се свържете с нас по всяко време на mail@terzico.bg или ни изпратите по пощата на адрес:

ТЕРЗИКО ЕООД

ул. "Райко Даскалов" 9
гр. Пловдив, България


РАЗДЕЛ 3 - ОПОВЕСТЯВАНЕ

Можем да разкрием Вашата лична информация, ако по закон сме длъжни да го направим, или ако нарушите нашите Общи условия.


РАЗДЕЛ 4 - SHOPIFY

Нашият онлайн магазин се хоства в Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на Вас.
Данните Ви се съхраняват в хранилището за данни на Shopify, в базите данни и в общото приложение Shopify. Те съхраняват данните Ви на защитен сървър и защитна стена.

Начин на плащане:
Ако изберете директно плащане, за да завършите покупката си, тогава Shopify ще съхранява данните за дебитната/кредитната Ви карта. Той е криптиран чрез стандарта за защита на данните за индустрията на платежните карти (PCI-DSS). Данните за транзакциите Ви за покупка се съхраняват само толкова време, колкото е необходимо, за да завършите транзакцията по покупката. След като това приключи, информацията за транзакцията Ви за покупка се изтрива.
Всички портали за директни плащания се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover.
Изискванията на PCI-DSS помагат да се гарантира безопасното обработване на информация за кредитни карти от нашия магазин и неговите доставчици на услуги.
За повече информация можете да прочетете Общите условия на Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) или Декларацията за поверителност (https://www.shopify.com/legal/privacy).

 

РАЗДЕЛ 5 - УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Като цяло, използваните от нас трети страни доставчици ще събират, използват и разкриват Вашата информация само дотолкова, доколкото е необходимо, за да им позволят да изпълняват услугите, които ни предоставят.
Въпреки това, някои доставчици на услуги на трети страни, като портали за плащания и други начини на платежни транзакции, имат свои собствени правила за поверителност по отношение на информацията, която трябва да им предоставим за транзакции, свързани с покупката.
За тези доставчици препоръчваме да прочетете техните правила за поверителност, така че да разберете начина, по който Вашата лична информация ще бъде обработвана от тези тях.
По-специално, не забравяйте, че някои доставчици могат да се намират в или имат съоръжения, които са разположени на различна юрисдикция. Така че, ако решите да продължите с транзакция, която включва услугите на доставчик на услуги на трета страна, тогава Вашата информация може да стане предмет на законите на юрисдикцията, в която се намира този доставчик на услуги или неговите съоръжения.
Например, ако се намирате в Канада и транзакцията ви се обработва от платежен портал, намиращ се в Съединените щати, тогава личната Ви информация, използвана при завършването на тази транзакция, може да бъде предмет на разкриване съгласно законодателството на Съединените щати.
След като напуснете уебсайта на нашия магазин или сте пренасочени към уебсайт или приложение на трета страна, вече не се управлявате от тази Декларация за поверителност или Условия за ползване на нашия уебсайт.

Линкове
Когато кликнете върху линкове в нашия магазин, те могат да ви насочат извън нашия сайт. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други сайтове и Ви насърчаваме да прочетете техните декларации за поверителност.
 

РАЗДЕЛ 6 - СИГУРНОСТ

За да защитим Вашата лична информация, ние вземаме разумни предпазни мерки и следваме най-добрите индустриални практики, за да сме сигурни, че тя не е изгубена, неправилно използвана, достъпна, разкрита, променена или унищожена.
Ако ни предоставите информация за Вашата дебитна/кредитна карта, информацията се криптира с помощта на технологията за защитен слой (SSL) и се съхранява с криптиране AES-256. Въпреки че нито един метод за предаване по интернет или електронно съхранение не е 100% сигурен, ние следваме всички изисквания на PCI-DSS и прилагаме допълнителни общоприети индустриални стандарти.
 

РАЗДЕЛ 7 - БИСКВИТКИ

 Ето списък на „бисквитките“, които използваме. Избрали сме ги тук, за да можете да изберете дали искате да се откажете от „бисквитките“ или не.
 _session_id, уникален код, сесия, позволява на Shopify да съхранява информация за Вашата сесия (препращащ основната страница и т.н.).
 _shopify_visit, без събиране на данни, постоянни за 30 минути от последното посещение, използвани от вътрешния тракер за статистически данни на доставчика на нашия уебсайт за записване на броя посещения
 _shopify_uniq, без събиране на данни, изтича в същия ден и на следващия ден, преброява броя на посещенията в магазина от един клиент.
кошница за пазаруване, уникален знак, постоянен за 2 седмици, съхранява информация за съдържанието на Вашата кошница за пазаруване.
 _secure_session_id, уникален знак
 storefront_digest, уникален код, неопределен - aко магазинът има парола, това се използва, за да се определи дали настоящият посетител има достъп.
Judge me - за да ни помогне да съберем обратна връзка от Вас.


РАЗДЕЛ 8 - ДАВНОСТ НА СЪГЛАСИЕТО

Използвайки този сайт, Вие заявявате, че сте пълнолетен във Вашата държава и сте ни дали своето съгласие да разрешите Вашите непълнолетни лица(деца) да използват този сайт.


РАЗДЕЛ 9 - ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Запазваме си правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време, така че моля, преглеждайте го често. Промените и разясненията ще влязат в сила веднага след публикуването им на уебсайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ще Ви уведомим, че е актуализирана, за да знаете каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, които използваме и/или разкриваме.
Ако нашият магазин е придобит или се слее с друга компания, Вашата информация може да бъде прехвърлена на новите собственици, така че да можем да продължим да Ви обслужваме.
 

ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ

Ако желаете да получите достъп, да коригирате, да смените или да изтриете всяка лична информация, която имаме за Вас, да регистрирате жалба или просто да искате повече информация, свържете се с нашия служител за спазване на законовите изисквания за поверителност на mail@terzico.bg или на адрес

ТЕРЗИКО ЕООД
[До: Служител за спазване на правилата за поверителност]

гр. Пловдив
ул. "Райко Даскалов" 9