ОБЩИ УСЛОВИЯ

-----

ПРЕГЛЕД

Този сайт се управлява от Терзико ЕООД. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят за „ Терзико ЕООД “. Терзико ЕООД предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни до Вас, при условие че приемете всички условия, правила и обявления, посочени тук.

Когато посещавате нашия сайт и/или закупите нещо от нас, Вие се ангажирате с нашата услуга и се съгласявате да спазвате следните правила и условия („Условия за ползване“, „Правила“), включително тези допълнителни условия и правила цитирани тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително, но без ограничение, за потребители, които са доставчици, клиенти, търговци и/или участници в съдържанието.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да се обвържете с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, няма да имате достъп до уебсайта или да използвате услугите ни.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства в Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на Вас. 

 

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Приемайки тези Условия за ползване, Вие заявявате, че сте пълнолетен във Вашата държава на пребиваване и сте дали съгласието за използване на този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете да ги използвате за нарушаването на закони във Вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).

Нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на достъпа. 

 

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време.

Вие разбирате, че Вашите данни (без информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитна карта винаги е криптирана.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате, която и да е част от уебсайта.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин засягат тези Условия. 

 

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И СВОБОДA НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с по-точни, по-пълни или по-навременни източници.

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време. Вие носите отговорност за своевременно запознаване с  промените в нашия сайт. 

 

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме достъпа (или която и да е част или съдържание) без предизвестие.

Ние не носим отговорност пред Вас или до която и да е трета страна за всяка модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на достъпа.

 

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни само онлайн. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които са налични. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора ви ще покаже коректно цветовете.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице. Запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие. Ние си запазваме правото да прекратим продажбата на всеки продукт по всяко едно време.

Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени от Вас, ще отговарят на Вашите очаквания.

 

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ПЛАЩАНИЯТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА ВИ

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили. По собствена преценка можем да ограничим или отменим закупените количества на човек или домакинство. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от един и същ клиентски профил, кредитна карта и поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и доставка. В случай, че направим промяна или анулираме дадена поръчка, ще ви уведомим, като се свържем с Вас чрез електронната Ви поща или телефонния номер, предоставен по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или анулираме поръчки, които, по наша преценка, са направени от търговци или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за поръчките, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате профила си и друга информация, включително имейл адреса и номера на кредитни карти и датите на изтичане, така че да можем да завършим плащанията ви и да се свържем с Вас при необходимост.

За повече подробности, моля прегледайте нашата политика за връщане. 

 

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Можем да Ви предоставим достъп до услуги на трети страни, върху които нямаме наблюдение или контролираме пряко.

Вие приемате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива услуги, каквито са без никакви гаранции. Ние няма да носим никаква отговорност, свързана с използването на опционални услуги на трети страни.

Всяко използване на незадължителни услуги, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията.

В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и функции чрез уебсайта. Такива нови функции и услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия. 

 

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашия уебсайт, могат да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към такива, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждане, оценка на съдържанието или точността, не носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажирате с каквото и да е плащане. Жалби, претенции или въпроси, свързани с продукти на трети страни, трябва да бъдат насочени единствено към тях. 

 

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме във всеки носител всички коментари, които сте ни изпратили. Ние нямаме никакво задължение (1) да пазим всякакви коментари; (2) да изплатим обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на обратна връзка.

Можем да редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на някоя от страните или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакво право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, личност или друго лично право. Освен това приемате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, злоупотребяващи или нецензурни материали. Както и да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на  свързания с нея уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой друг, или по друг начин да заблудите нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите и тяхната точност. 

 

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Подаването на лична информация през уебсайта се регулира от нашата Политика за поверителност. 

 

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Понякога на нашия сайт може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, разходите за доставка на продуктите, времето за доставка и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки. 

 

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, Ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за незаконна цел; (б) да привличате други лица да извършват или участват в незаконни действия; (в) да нарушавате международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на другите; д) да злоупотребявате, обиждате, наранявате клеветите, унижавате, заплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представяте невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен софтуер, който ще се използва или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на уебсайта, други уебсайтове или интернет пространството; з) да събирате или проследявате личната информация на другите; и) за спам или фишинг; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или к) да се намесвате или да заобикаляте защитните характеристики на уебсайта или на свързан уебсайт. Ние си запазваме правото да прекратим достъпа при нарушаване на някоя от забранените употреби. 

 

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ НА ГАРАНЦИЯ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването на нашият уебсайт ще бъде без грешки.

Вие се съгласявате, че понякога можем да ограничим достъпа Ви за неопределен период от време.

Вие изрично се съгласявате, че използването на уебсайта е на Ваш собствен риск. 

В никакъв случай нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за вреди, загуби, претенции или преки, непреки, случайни, наказателни, специални или евентуални щети от какъвто и да е вид, включително, без ограничение, загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни вреди, независимо дали са основани на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), отговорност или по друг начин от използването на която и да е услуга или продукти, доставени с помощта на уебсайта. Или за други претенции, свързани по някакъв начин с използването на уебсайта. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в тези случаи нашата отговорност се ограничава до максималната степен, разрешена от закона. 

 

РАЗДЕЛ 14 - КОМПЕНСАЦИЯ

Вие се съгласявате да защитавате ТЕРЗИКО ЕООД и нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, контрагенти, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, без никакви претенции или искания включително  адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаването на условията за ползване. Или от документите, които те включват чрез препратка, или вашето нарушение на закон или права на трета страна. 

 

РАЗДЕЛ 15 - ДОСТЪПНОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се счита за неправомерна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде изпълнявана в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част се счита за отделена от тези условия.

 

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Общи условия са ефективни, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да ползвате нашите услуги или когато престанете да използвате нашия уебсайт.

Ако по наша преценка не успеете или ако подозираме, че не спазвате някое от условията за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми към и включително датата на прекратяване; и съответно може да Ви откажем достъп до нашите услуги (или част от тях).

 

РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неспособността ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези условия за ползване и всички правила за работа, публикувани от нас на този уебсайт представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас. Те управляват използването на достъпа, като заменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения устно или писмено, между Вас и нас.

 

РАЗДЕЛ 18 - ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Условията за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на република България. 

 

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия уебсайт или услуга след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени. 

 

РАЗДЕЛ 20 – КОНТАКТ С НАС

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпратите на:

mail@terzico.bg